USB 3.1 Gen1 Type-C Cable Assembly_External cable_消费电子产品_产品_立讯精密-以科技连接未来

当前位置:首页 > 产品 > 消费电子产品 > External cable > 正文

返回列表

USB 3.1 Gen1 Type-C Cable Assembly

规格:

USB 3.1 Gen1> 3A> With PD emic> Coaxial Cable

 • P/N: LA0UC119-CS-H. Rev: X1. TID: 3,200,000,070 (Black, TPE. L: 1.8m.)
 • P/N: L01UC012-CS-H。 Rev: X1。 TID: 3,200,000,125 (Black, TPE。 L: 2m。)
 • P/N: L0NUC061-CS-H. Rev: X1. TID: 3,230,000,070 (Gray, TPE. L: 1.8m.)

USB 3.1 Gen1> 3A> With PD emic> Twisted Pair Cable

 • P/N: LA0UC071-CS-R. Rev: X1. TID: 3,200,000,083 (Black, TPE. L: 1.8m.)
 • P/N: LX-ACC3.1GEN1-2M. Rev: X1. TID: 3,200,000,088 (Black, TPE. L: 2m.)
 • P/N: LX-ACC3.1GEN1-1M. Rev: X1. TID: 3,210,000,088 (Black, TPE. L: 1m.)
 • P/N: LX-ACC3.1GEN1-1.5M. Rev: X1. TID: 3,220,000,088 (Black, TPE. L: 1.5m.)
 • P/N: LX-ACC3。1GEN1-0。5M。 Rev: X1。 TID: 3,230,000,088 (Black, TPE。 L: 0。5m。)
 • P/N: L58UC008-CS-R. Rev: X1. TID: 3,280,000,088 (White, TPE. L: 1m.)
 • P/N: L58UC012-CS-R。 Rev: X1。 TID: 3,290,000,088 (White, TPE。 L: 2m。)
 • P/N: L58UC010-CS-R. Rev: X1. TID: 3,211,000,088 (White, TPE. L: 1.5m.)
 • P/N: L58UC006-CS-R. Rev: X1. TID: 3,212,000,088 (White, TPE. L: 0.5m.)
 • P/N: LA0UC071-CS-R. Rev: X2. TID: 3,220,000,083 (Black, TPE. L: 1.8m.)

USB 3.1 Gen1> 5A> With PD emic> Coaxial Cable

 • P/N: LA0UC120-CS-H. Rev: X1. TID: 3,200,000,071 (With PD emic, Black, TPE. L: 1.8m.)
 • P/N: L58UC013-CS-R。 Rev: X1。 TID: 3,220,000,071 (Black, TPE。 L: 0。5m。)
 • P/N: L58UC015-CS-R. Rev: X1. TID: 3,230,000,071 (Black, TPE L: 1m.)
 • P/N: L58UC014-CS-R. Rev: X1. TID: 3,260,000,071 (White, TPE L: 0.5m.)
 • P/N: L58UC016-CS-R。 Rev: X1。 TID: 3,270,000,071 (White, TPE L: 1m。)


USB 3.1 Gen1> 5A> With PD emic> Twisted Pair Cable

 • P/N: LA0UC161-CS-H。 Rev: X1。 TID: 3,200,000,132 (Black, TPE。 L: 1。8m。)
 • P/N: LA0UC188-CS-R. Rev: X1. TID: 3,200,000,137 (Black, PVC. L: 2.1m.)

产品特性:

333彩票APP|首页 九彩彩票_pk10计划 凤凰体彩_彩票新平台发布